Ice Skaters by Oleg Dosortsev
 • Oleg Dosortsev

 • Title:Ice Skaters
 • Inventory#:DO000002
 • Size:19" x 39"
  ( 48cm x 99cm )
 • Frame Size:28" x 48"
  ( 71cm x 122cm )
 • Medium:Oil On Canvas
 • PRICE ON REQUEST   (why no price?)
 
item image
 
Oleg Dosortsev
Ice Skaters
Oil On Canvas
19" x 39"
Framed: 28" x 48"
PRICE ON REQUEST